4-H Experience Sharing

(Taiwan) Iris Tsai & Elanie Tasi

(USA) Naomi Dolan

(Ghana) Ali Mustapha

(Latvia) We are Latvian 4-H

(Korea) Yowon Jeong

(Taiwan) Shang-Hua Wen(1)

(USA) Addy Battel

(Taiwan) Wang Wei-Wen, Wang Wei-Jun

(Korea) Yerin Kim

(Korea) Shiyun Park

(USA) Emma Browning

(Taiwan) Chen Pin-Ju, Chen Hsin-An, Tu Yu-Chun

(Taiwan) Cai Yi-Jin, Cai Yi-Zhen, Lin Wei-Chen,
                   Qui Zi-Yan

(Korea) Eunjeong Hyun

(USA) Micah Palacios

(USA) Clyde Van Dyke

(Taiwan) Xinshe 4-H Club Projects

(Korea) Jin-Yeong Lee

(Taiwan) NPUT 4-H / Huang Yu-Cheng

(USA) Mason McClintock

(USA) Youth Leadership Team of ILLINOIS 4-H

(Taiwan) Shang-Hua Wen(2)